ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มาตรวจเยี่ยม จุดตรวจ จุดบริการประชาชน

สภ.กู่ทอง 14 เมษายน 2564 เวลา14.00 น. นายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ ผู้ว่าราชการจังหวัดมหาสารคามได้มาตรวจเยี่ยม จุดตรวจ จุดบริการประชาชน ณ. จุดตรวจ ต.02 โดยมี นายฉลอง พึ่งโคกสูง นายอำเภอ เชียงยืน พ.ต.อ.วิเศษ ภักดีวุฒิ ผกก.สภ.กู่ทอง พร้อมปลัดอำเภอ หัวหน้าส่วนราชการ ให้การต้อนรับ
ในการนี้ได้มอบสิ่งของเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ และได้แนะนำในการให้บริการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่สัญจรไปมา รวมทั้งแนะนำการปฏิบัติงานตามมาตรการป้องกันโรคระบาด โควิด-19 อย่างเคร่งครัด

ข้อความนี้ถูกเขียนใน ไม่มีหมวดหมู่ คั่นหน้า ลิงก์ถาวร